Sanctuary – svět Diablo 3

Sanctuary – svět Diablo 3

Příběh Diablo 3 se neodehrává ve vzduchoprázdnu, ale v rozlehlém a rozmanitém světě zvaném Sanctuary. Sanctuary znamená česky azyl, útočiště anebo útulek a zde je jeho historie.

Vznik Sanctuary

Dlouhé věky zápasily síly dobra, reprezentované High Heavens (Vysoká Nebesa) a zla, Burning Hells (Hořící Pekla) navzájem o nadvládu nad stvořením. Tenhle obrovský konflikt však neměl žádného vítěze, protože jedna strana vždy našla slabinu soupeře a dokázala zvrátit kola osudu na svou stranu.

Inarius, jeden z pěti Archandělů, který byl členem shromáždění Angiris, byl unaven nekonečnými boji bez vítěze a tak se rozhodl vytvořit svět, kde by žili vedle sebe andělé a démoni v pokoji a míru. A tak se zrodilo útočiště, svět Sanctuary.

Worldstone a rasa Nephalem

Spolu se světem Sanctuary vytvořil Inarius i Worldstone, kámen světa, který měl ochránit Sanctuary před zraky Nebes i Pekel.

První generace lidí, která vznikla ze soužití Andělů a Démonů se nazývá Nephalem. I samotný Inarius, stvořitel světa, spolu s Lilith, dcerou Mefista, měli spolu dítě, syna Rathma, předchůdce všech nekromancerů.

Rasa Nephalem vynikala velkou sílou. Měla potenciál dokonce předčit všechny Anděly i Démony. Mezi první potomky rasy Nephalem patřili mimo jiné Bul-Katos, Rathma a Esu.

Smrt andělů a démonů a poskvrnění Worldstone

Lilith, která chtěla vytvořit svůj vlastní svět, se vzbouřila a vyvraždila všechny Anděly a Démony, kteří měli v Sanctuary útočiště. Všechny, kromě své lásky Inariuse. Měla v plánu využít stávající populaci pro svoji osobní armádu.

Inarius se však s plánem Lilith nesmířil, protože chtěl, aby lid Nephalem uznával jen jeho. Rozhodl se proto poskvrnit Worldstone tak, aby lid Nephalem ztratil svou magickou sílu a nikdy již neměl šanci překonat moc Andělů a Démonů.

Mephisto, Inarius a nový začátek

Po poskvrnění Worldstone se časem o světě Sanctuary dozvěděli síly Pekel. Pekla založila sektu Triune a pomocí ní chtělo ovládnout všechen lid. Inarius na oplátku založil Katedrálu Světla s tím jistým úmyslem.

Když byl po různých událostech Inarius zajat hrdinou Uldyssianem a Lilith byla při tom zabita, o Sanctuary se dozvěděli i Nebesa. Po dlouhé úvaze uzavřeli s Mefistem pakt, aby opustil Sanctuary a vzal si jako vězně Inariuse se sebou.

Bylo rovněž rozhodnuto, aby každému člověku v Sanctuary byla vymazána paměť aby si nemohl vzpomenout na to, jaké síly stáli za jeho stvořením. Tak byl položen základ pro nový začátek.

Sanctuary v Diablo 3

Mapa světa Sanctuary

Mapa světa Sanctuary po zničení Worldstone

Na mapě světa Sanctuary můžeme vidět dvě lokace, které nám Blizzard představil: New Tristram a Caldeum. Mount Arreat, místo uložení Worldstone, bylo zničeno po událostech v Diablo 2.

Zničení Worldstone v Diablo 2 a dopad na Sanctuary

Zničení Worldstone a jeho dopad na svět Sanctuary není ještě znám. Mnozí spekulují, že zničení Worldstone Tyraelem v Diablo 2 znovu vrátí obyvatelům světa magickou moc. Jestli najednou nebo postupně a co se stane když už nic nechrání Sanctuary před zraky Nebes a Pekel si musíme počkat až do Diablo 3.

Podobné příspěvky