BlizzCast 8 – 1. část

BlizzCast 8 – 1. část

Nový Blizzcast 8 přináší nové informace a připravované novinky o WoW, Starcraft II a Diablo 3 z dílny Blizzard-u. Zde nabízíme první část volného překladu zajímavých otázek, týkající se Diablo 3.

Na otázky odpovídali Julian Love (Lead Technical Artist) a Mike Nicholson (Senior Artist, zodpovědný za UI).

Systém smrti

Otázka 1: Jeden z hlavních systémů efektů, které uvidíme ve hře je systém smrti příšer, který ovlivňuje, jak nestvůra zemře. Můžeš (Julian) vysvětlit pro posluchače, jak tento systém funguje?

Julian: Ano, systém smrti v Diablo je má srdcovka. Museli jsme si jenom uvědomit, že nestvůry žijí v Diable jenom pro to, aby mohly být zabity. Není čas na živé vykreslení jejich charakteru a tak jedinou zajímavou věcí bylo udělat to, jakým stylem zmizí z tohoto světa. Cíl je udělat tento systém co nejrozmanitější a to se myslím povedlo: na světě je cca. 35 cest, jak může nestvůra zemřít. To, co jsme začali v Diablo 2, že když udeříte protivníka vidíte na něm způsobený typ zranění bylo v Diablo 3 dotaženo do nových rozměrů: monstra můžou být zpopelněna když je zlikvidujete ohňovým mečem. Dále jsme systém rozšířili o kritické zásahy, kde příšery explodují po celé obrazovce a pod.

Změna v systému inventáře

Otázka 2: Na minulém BlizzCon jsme měli možnost vidět a “osahat” si hru naživo. Za ten čas se určitě změnil i UI (User Interface – uživatelská obrazovka). Můžeš pro posluchače odpovědět (Mike), jaké jsou to změny?

Mike: Jedna z velkých věcí v Diablo jsou věci. Na posledním BlizzCon jsme měli možnost vidět systém, kdy každá věc (runa, brnění, meče) měla v inventáři stejnou velikost. No na starém Diable měl každý rád velké, epické věci. Nechtěli jsme se ale vrátit k vrátit k původnímu “tetris” systému, tak jsme do hry vložili prvek děleného inventáře: hráč má kapsy pro malé věci, velké věci a věci potřebné na questy. Takto můžou všechny věci koexistovat společně bez frustrace jak je všechny narvat do jednoho inventáře.

Bágle ve stylu WoW

Otázka 3: Jak bude vypadat systém báglů (bags)?

Mike: V současném návrhu hry počítáme s rozšiřujícími se vaky ve stylu WoW. Na začátku bude v inventáři 8 slotů, ale s postupem času bude hráč nacházet lepší bágle s více prostorem. Jediná změna je, že hráč nebude mít k dispozici více záložek (tabs), jenom zmíněné 3 (malé věci, velké věci a questové věci), které bude moci rozšiřovat.

Konec části I.

Podobné příspěvky